tevékenységünk

Fontosabb eredményeink

A Kamaraerdő Alapítvány közel 30 éves működése során számos olyan kezdeményezésben játszott kulcsszerepet, aminek komoly hatása volt a városrészre, és az ott lakók életére. Bemutatunk most pár olyan eredményt, aminek a létezéséről a legtöbb kamaraerdei lakos tud – azt viszont talán nem, hogy az adott dolog léte a Kamaraerdő Alapítvány működéséhez köthető.

infrastruktúra

A buszforduló újjáépítése

Régi kamaraerdei lakosok emlékezhetnek még a Kamaraerdei út és a Torockó utca sarkán levő buszfordulónál évtizedeken át uralkodó áldatlan állapotokra: a tócsákra, a megsüllyedt aszfaltra és az összefirkált esőházra. A helyzet rendezését az anyagi korlátokon kívül az is nagyban nehezítette, hogy az engedélyeztetés során a budaörsi, a 11. kerületi és fővárosi hatóságok elvárásainak egyszerre kellett megfelelni. Az Alapítvány hosszú éveken át gyűjtötte a forrásokat és egyeztetett a hivatalokkal, hogy ez a – civil mércével mérve – nagyszabású terv sikerrel megvalósulhasson.

kultúra

A Budaörs Rádió elindítása

A Budaörs Rádió 2007 szeptemberében kezdte meg működését. A sokéves előkészítő szakmai munkában oroszlánrésze volt a Kamaraerdő Alapítványnak, és a szervezet biztosította a rádió elindulásához szükséges technikai felszerelés túlnyomó részét is. A kamaraerdei helyszínről sugárzott műsor 12 éven át látta el a helyi hallgatókat szórakoztató tartalommal és lokálisan releváns információkkal. Közel 3 éves, a hatóságokkal folytatott jogvita miatti kényszerszünet után, a rádió 2022 júniusában ismét megkezdi a működését. 

közösségépítés

A Kamaraerdei Közösségi Ház létrehozása

Régi törekvés volt, hogy Kamaraerdőben is legyen a helyi közösségnek dedikált tér, ahol helyt kaphatnak a helyi lakosok igényeihez igazított foglalkozások, rendezvények. A Kamaraerdei Közösségi Ház 2002-es átadását sokéves munka előzte meg, amiben a Kamaraerdő Alapítványnak kiemelt szerepe volt. Szervezési feladatok elvégzésén túl, az Alapítvány fedezte a tervezési munkák teljes költségét, és részt vállalt a kivitelezési költségek viselésében is.

mindennapok

Kisebb támogatások

A nagy, látványos eredményeken túl az Alapítvány számos alkalommal segítette a kamaraerdei lakosok életét kisebb támogatásokkal. Volt, hogy játékokat vásároltunk a Kamaraerdei Óvodába, máskor támogattuk az óvodai kirándulások buszköltségét, vagy hozzájárultunk a Hosszúréti patak partjának rendezéséhez. Ezúton is igyekeztünk a kamaraerdei mindennapok minél több területén jelen lenni, és segíteni.